VINTER

Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná technologie.

Spojení benefitů řízené a spontánní fermentace pro získání vín s unikátními organoleptickými vlastnostmi.

Unikátní vědecko-výzkumný projekt, který řeší problematiku převedení tradiční vinifikační technologie založené na činnosti přirozené mikroflóry do současné, lépe uchopitelné řiditelné formy.

Prostřednictvím spolupráce významných partnerů, kterými jsou Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, EPS biotechnology a Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je zajištěna vysoká odbornost a kvalifikovanost výzkumného týmu, který je klíčovým prvkem v řešení takto komplexního úkolu.

Během čtyřletého projektu, který je podporován prostřednictvím programu Technologické agentury České republiky Epsilon, budou realizovány v každém roce sklizně vinných hroznů interspecifické odrůdy Hibernal z experimentální vinice a bude provedena spontánní vinifikace získaného moštu. Tento biotechnologický proces bude detailně monitorován z hlediska jeho dynamiky a mikrobiální diverzity.

PODPORA PROJEKTU

Projekt TH02030280 / Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná technologie je řešen s finanční podporou TA ČR.
Na základě výsledků těchto komplexních analýz bude proveden odběr konsorcia vinařských mikroorganismů, které bude jednak konzervováno a dále propagováno.

V následujícím kroku bude toto společenství mikroorganismů využito pro inokulaci odkaleného moštu s navazující řízenou vinifikací. Výsledkem bude porovnání vín získaných spontánní fermentací a řízenou fermentací využívající konsorcia vinařských mikroorganismů. Dále budou porovnávána konsorcia z jednotlivých roků a to jak z hlediska biodiverzity, tak i na základě senzorické analýzy vyrobených vín.

Primární úlohou společnosti EPS biotechnology je aplikace zkušeností řešitelského týmu s mikrobiálními konsorcii z hlediska jejich kultivace a konzervace.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA