My v EPS biotechnology věříme, že výzkum a vývoj nových inovativních technologií jsou hybnou silou, umožňující chránit a zlepšovat životní prostředí pro nás a příští generace. S podporou grantů a rámcových projektů nyní zkoumáme a vyvíjíme technologie, které pomohou řešit palčivé problémy současného průmyslu a potravinářských technologií.

PROJEKTY

Rádi bychom vám představili projekty, na kterých právě pracujeme
VINTER

Spojení benefitů řízené a spontánní fermentace pro získání vín s unikátními organoleptickými vlastnostmi
KONSOR

Vyvinutí biotechnologických preprátů založených na mikrobiálních konsorciích pro sanační a vinařské účely
VINIFER

Výzkum a výroba přirozených a arteficiálních konsorcií vinařských kvasinek pro řízenou fermentaci vín
RYBY

Vývoj komplexní certifikované metodiky monitorování a hodnocení rizik kontaminace životního prostředí PCE a jeho rozkladnými produkty
SNIP

Vývoj technologie pro kontrolovanou a cílenou aplikaci látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku
LOWINE

Vývoj nesaccharomycetního konsorcia pro výrobu nízkoalkoholických vinných nápojů a inovativní využití odpadních vinařských surovin pro zisk antioxidantů a polyfenolů.
STERIL

Sterilní nosiče biomasy na bázi nanotechnologií
BČOV

Biologické čištění odpadních vod
VMSČV

Čištění širokospektrálně znečištěných vod
TVINK

Technologická selekce vinařských kvasinek pro tuzemské vinařství pomocí vyvinutého testovacího systému
PESTICIDY

Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované
NAKI II

Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě
AGRISED

Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technosolů pro rostlinné školky a rekultivace
REVIT

Výzkum a vývoj přírodních preparátů pro ochranu rostlin a podporu jejich vitality
POREM

Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren
NNP5

Výzkum a vývoj kompozitních a čistě nanovlákenných struktur pro environmentální, průmyslové a biomedicínské aplikace
NOS

Senzomika jako řídící prvek vinařské technologie
NAVINO

Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

Úspěšné projekty, završené právní ochranou

EPS BIOSURFAKTANT

Záměrem projektu bylo převedení teoretických znalostí o metabolismu a fyziologii mikrobiálních producentů povrchově aktivních látek (PAL, surfaktantů) do podoby preparátu na bázi biosurfaktantů.

EPS DENITRIFIKACE

Hlavním výsledkem projektu je technologie simultánní desulfurizace a denitrifikace (EPS-DESDEN), která je kombinací absorpčních a biologických procesů ve dvoustupňovém systému. Absorpce probíhá v pračce plynu, kde je vypírací kapalinou odpadní voda nebo naředěná kapalná fáze digestátu s oxidovanými formami dusíku.

EPS INOKULUM

Hlavními výsledky projektu jsou tři užitné vzory na konkrétní znečištění typu BTEX, MTBE a PAH (bioaugmentační preparáty) a 3 ověřené technologie popisující sanaci prostředí znečištěné polutanty typu BTEX, MTBE a PAH pomocí vytvořených bioaugmentačních preparátů.
FILOZOFIE
Pracujeme na užitečných projektech, které pomohou nám všem. Díky spojení s významými partnery a za pomoci Českých i Evropských institucí se nám daří efektivně a přitom šetrně aplikovat špičkové biotechnologie.
ANALÝZY
Základem kvalitního výzkumu jsou bezesporu analýzy. Máme tím na mysli nejen standardní laboratorní, ale také důkladné, odborné a profesionální analýzy problémů jako takových. Díváme se na problémy ze všech možných úhlů, to nám pomáhá najít neotřelá inovativní řešení.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA