KONSOR
 
Konsorcionální biotechnologie
Projekt je zaměřen na nalezení a vývoj konsorciálních preparátů disponujících lepší adaptací, ochranou před letálními faktory, rychlejšího využití substrátu, případně schopnostem propůjčených některým potravinářským produktům zcela jiné organoleptické vlastnosti.
 
Smyslem projektu je nalezení, propagace a následná příprava preparátů využívajících pozitivní vlastnosti mikrobiálních konsorcií pro biotechnologické procesy: biotechnologie v životním prostředí – bioremediační procesy a kvasná technologie – výroba vína. Ačkoli jsou tato dvě odvětví na první pohled odlišná, spojuje je možnost použití mikrobiálních konsorcií. Použití mikrobiálních konsorcií přináší značné výhody oproti použití jednoho druhu bakterie či kvasinky jako biologického činitele pro přeměnu substrátu na kýžený produkt. Mikrobiální konsorcia v environmentálních technologiích představují účinnější a odolnější alternativu k běžně využívaným biologickým činitelům, a to právě z důvodu koexistence několika mikrobiálních druhů, které vzájemně využívají svojí přítomnosti ve prospěch konsorcia jako celku. Tím je celkově zvýšena účinnost technologie.
Preparáty vinařských konsorcií představují náhradu běžně užívaných komerčních jednodruhových preparátů kvasinek. Fermentace za využití konsorcia představuje alternativu spontánního kvašení, kdy je mošt ponechán bez ošetření a na kvasném procesu se podílí jak saccharomycetní, nesaccharomycetní kvasinky, tak mléčné bakterie přítomné v moštu. Takto připravovaná vína bývají senzoricky velmi specifická, nicméně spontánní fermentace je ovlivněna faktory odvíjejících se od podmínek při sběru hroznů a nakládání s nimi. Použití vyvinutého konsorciálního preparátu pro výrobu vína umožní dosažení senzoricky atraktivního produktu se standardním technologickým postupem.
 
Výsledkem projektu budou preparáty mikrobiálních konsorcií ve formě lyofilizované biomasy, která může být jednoduše zavedena do dané technologie. V rámci biotechnologie v životním prostředí bude pozornost zaměřena na co nejvyšší stupeň utilizace kontaminantu, rychlost jeho degradace a odolnost konsorcia vůči negativním vlivům prostředí. Vyvinutá vinařská konsorcia budou představovat alternativu pro spontánní produkci vína, kde bude pozornost zaměřena především na možnost získání senzoricky zajímavého produktu s odrůdovým charakterem a standardizaci technologického procesu.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
Název projektu:
Konsorciální biotechnologie
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005089
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA