KONSOR

Konsorcionální biotechnologie

Vývoj biotechnologických preparátů postavených na principu funkčních mikrobiálních konsorcií za účelem technologického využití pozitivních vlastností.

Projekt je zaměřen na nalezení a vývoj konsorciálních preparátů disponujících lepší adaptací, ochranou před letálními faktory, rychlejšího využití substrátu, případně schopnostem propůjčených některým potravinářským produktům zcela jiné organoleptické vlastnosti.

Smyslem projektu je nalezení, propagace a následná příprava preparátů využívajících pozitivní vlastnosti mikrobiálních konsorcií pro biotechnologické procesy: biotechnologie v životním prostředí – bioremediační procesy a kvasná technologie – výroba vína. Ačkoli jsou tato dvě odvětví na první pohled odlišná, spojuje je možnost použití mikrobiálních konsorcií. Použití mikrobiálních konsorcií přináší značné výhody oproti použití jednoho druhu bakterie či kvasinky jako biologického činitele pro přeměnu substrátu na kýžený produkt. Mikrobiální konsorcia v environmentálních technologiích představují účinnější a odolnější alternativu k běžně využívaným biologickým činitelům, a to právě z důvodu koexistence několika mikrobiálních druhů, které vzájemně využívají svojí přítomnosti ve prospěch konsorcia jako celku. Tím je celkově zvýšena účinnost technologie.
Preparáty vinařských konsorcií představují náhradu běžně užívaných komerčních jednodruhových preparátů kvasinek. Fermentace za využití konsorcia představuje alternativu spontánního kvašení, kdy je mošt ponechán bez ošetření a na kvasném procesu se podílí jak saccharomycetní, nesaccharomycetní kvasinky, tak mléčné bakterie přítomné v moštu. Takto připravovaná vína bývají senzoricky velmi specifická, nicméně spontánní fermentace je ovlivněna faktory odvíjejících se od podmínek při sběru hroznů a nakládání s nimi. Použití vyvinutého konsorciálního preparátu pro výrobu vína umožní dosažení senzoricky atraktivního produktu se standardním technologickým postupem.

Výsledkem projektu budou preparáty mikrobiálních konsorcií ve formě lyofilizované biomasy, která může být jednoduše zavedena do dané technologie. V rámci biotechnologie v životním prostředí bude pozornost zaměřena na co nejvyšší stupeň utilizace kontaminantu, rychlost jeho degradace a odolnost konsorcia vůči negativním vlivům prostředí. Vyvinutá vinařská konsorcia budou představovat alternativu pro spontánní produkci vína, kde bude pozornost zaměřena především na možnost získání senzoricky zajímavého produktu s odrůdovým charakterem a standardizaci technologického procesu.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
Název projektu:
Konsorciální biotechnologie
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005089
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA