SNIP
 
Vývoj technologie pro kontrolovanou a cílenou aplikaci látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku
Technologie bude založena na kontrolované a cílené aplikaci látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku, jako jsou kapalné, či tuhé peroxidy, do horninového prostředí. Jedná se o proces s vysokým potenciálem odstranění přítomných kontaminantů pomocí přímé oxidace a návazné podpory aerobního biologického dočištění.
Výstupem projektu bude pokročilá komerčně uchopitelná technologická aplikační jednotka, která bude napojena na zásobníky vnášečů kyslíku, nutrientů, on-line sondy a aplikační hydrogeologické objekty. Pomocí řídícího algoritmu budou látky v příslušných koncentracích cíleně dávkovány do horninového prostředí. Zapojení této jednotky na lokalitě umožní pomocí relativně malého množství vnášečů kyslíku udržovat a podporovat aerobní bioremediační procesy po dlouhou dobu a tím docílit efektivního odstranění přítomné kontaminace.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
Název projektu:
Systém nízkonákladové stimulace aerobních bioremediačních
procesů
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005039
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.