SNIP

Vývoj technologie pro kontrolovanou a cílenou aplikaci látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku

Projekt se zaměřuje na konstrukci postupů a nízkonákladové technologie alternativní, vysoce efektivní dodávky kyslíku pro aerobní bioremediační procesy.

Technologie bude založena na kontrolované a cílené aplikaci látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku, jako jsou kapalné, či tuhé peroxidy, do horninového prostředí. Jedná se o proces s vysokým potenciálem odstranění přítomných kontaminantů pomocí přímé oxidace a návazné podpory aerobního biologického dočištění.
Výstupem projektu bude pokročilá komerčně uchopitelná technologická aplikační jednotka, která bude napojena na zásobníky vnášečů kyslíku, nutrientů, on-line sondy a aplikační hydrogeologické objekty. Pomocí řídícího algoritmu budou látky v příslušných koncentracích cíleně dávkovány do horninového prostředí. Zapojení této jednotky na lokalitě umožní pomocí relativně malého množství vnášečů kyslíku udržovat a podporovat aerobní bioremediační procesy po dlouhou dobu a tím docílit efektivního odstranění přítomné kontaminace.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
Název projektu:
Systém nízkonákladové stimulace aerobních bioremediačních procesů
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005039
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA