SNIP
 
Vývoj technologie pro kontrolovanou a cílenou aplikaci látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku
Technologie bude založena na kontrolované a cílené aplikaci látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku, jako jsou kapalné, či tuhé peroxidy, do horninového prostředí. Jedná se o proces s vysokým potenciálem odstranění přítomných kontaminantů pomocí přímé oxidace a návazné podpory aerobního biologického dočištění.
Výstupem projektu bude pokročilá komerčně uchopitelná technologická aplikační jednotka, která bude napojena na zásobníky vnášečů kyslíku, nutrientů, on-line sondy a aplikační hydrogeologické objekty. Pomocí řídícího algoritmu budou látky v příslušných koncentracích cíleně dávkovány do horninového prostředí. Zapojení této jednotky na lokalitě umožní pomocí relativně malého množství vnášečů kyslíku udržovat a podporovat aerobní bioremediační procesy po dlouhou dobu a tím docílit efektivního odstranění přítomné kontaminace.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
Název projektu:
Systém nízkonákladové stimulace aerobních bioremediačních
procesů
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0005039
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA