NAVINO
 
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů
Využití imobilizovaných kultur přitom přináší snazší manipulaci s biomasou a zároveň může zvýšit odolnost k vlivům prostředí u buněk nativních i konzervovaných. Cílem projektu je pokročilý výzkum a vývoj v oblasti využití kompozitních materiálů na bázi nanovláken v kombinaci s biotechnologiemi, který zásadním způsobem zvýší využitelnost mikroorganismů, především vinařských kvasinek. Na realizaci projektu se podílí EPS Biotechnology, s.r.o. a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

PODPORA PROJEKTU

Projekt je podporován TAČR v rámci programu FW – TREND (podprogram 1 „Technologičtí lídři“)
 
Identifikační kód projektu: FW01010590
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA