NAVINO

Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Nanovlákenné struktury mohou díky svému velkému povrchu sloužit jako efektivní nosiče buněk.

Využití imobilizovaných kultur přitom přináší snazší manipulaci s biomasou a zároveň může zvýšit odolnost k vlivům prostředí u buněk nativních i konzervovaných. Cílem projektu je pokročilý výzkum a vývoj v oblasti využití kompozitních materiálů na bázi nanovláken v kombinaci s biotechnologiemi, který zásadním způsobem zvýší využitelnost mikroorganismů, především vinařských kvasinek. Na realizaci projektu se podílí EPS Biotechnology, s.r.o. a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

PODPORA PROJEKTU

Projekt je podporován TAČR v rámci programu FW – TREND (podprogram 1 „Technologičtí lídři“)

Identifikační kód projektu: FW01010590
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA