NAKI II
 
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity
vinařských regionů na Moravě
Vědecko - výzkumný projekt je založen na skutečnosti narůstajícího zájmu
vinařů a konzumní společnosti o původ, originalitu a autenticitu produktu.
Doposud neexistuje v České republice moderní zmapování vinařských regionů
podle kritérií terroir (aspekty vlastnosti půdy, lokálního klimatu, agrotechniky,
odrůdy révy vinné, mikrobiálních činitelů). Cílem projektu je tak zdokumentovat a
ověřit tradiční vinařské technologie, které se váží na regionální a lokální zvyky
jednotlivých vinařských komunit, a tím přispět k prohloubení znalostí o terroir
vinařské oblasti Morava.
 
Výzkum se skládá z několika okruhů řešených problematik, jak z hlediska
historického (mapování starých viničních tratí a výskyt typických odrůd, tradice a
horenského práva), tak i z hlediska technologického (spontánní fermentace
autochtonními kvasinkami a příslušného mikrobiálního společenství). Řešiteli
projektu jsou Mendelova univerzita v Brně, Masarykova Univerzita, Výzkumný
ústav pivovarský a sladařský, a.s. Společnost EPS biotechnology, s.r.o. působí
jako subdodavatel kvalifikovaného biotechnologického servisu. Spolupráce těchto
výzkumných týmů zajišťuje vysokou odbornost při řešení daných problematik.
Tento vědecko-výzkumný projekt je financován programem na podporu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II pod záštitou
Ministerstva kultury.
Mikrobiální konsorcia a jejich dominantní činitelé jsou izolováni z odebraných
vzorků půdy, hroznů, moštů (po odkalení, z kalů) a z rozkvašených a
dokvášejících vín původem z vytipovaných lokalit. Jednotlivé izoláty jsou
podrobeny biochemickým testům, jejichž vyhodnocením jsou získána data o
růstové dynamice na spektru vybraných cukrů. S podporou molekulárně
biologických metod následně dochází k jejich identifikaci a zařazení do sbírky
mikroorganismů, která poslouží jako materiálová základna pro realizaci
sekundární úrovně analýz. Jedním z hlavních projektových výstupů bude
informační systém, propojující získané poznatky o jednotlivých mikrobiálních
činitelích s údaji o zdrojových lokalitách.

PODPORA PROJEKTU

Podpora projektu:
Finanční podpora z účelových výdajů Ministerstva
kultury.
Registrační číslo
projektu:
DG16P02R017
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA