NAKI II

Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě

Výzkumný projekt je založen na zkoumání tradiční vinařské technologie a terrior kvasinek.

Vědecko - výzkumný projekt je založen na skutečnosti narůstajícího zájmu vinařů a konzumní společnosti o původ, originalitu a autenticitu produktu. Doposud neexistuje v České republice moderní zmapování vinařských regionů podle kritérií terroir (aspekty vlastnosti půdy, lokálního klimatu, agrotechniky, odrůdy révy vinné, mikrobiálních činitelů). Cílem projektu je tak zdokumentovat a ověřit tradiční vinařské technologie, které se váží na regionální a lokální zvyky jednotlivých vinařských komunit, a tím přispět k prohloubení znalostí o terroir vinařské oblasti Morava.

Výzkum se skládá z několika okruhů řešených problematik, jak z hlediska historického (mapování starých viničních tratí a výskyt typických odrůd, tradice a horenského práva), tak i z hlediska technologického (spontánní fermentace autochtonními kvasinkami a příslušného mikrobiálního společenství). Řešiteli projektu jsou Mendelova univerzita v Brně, Masarykova Univerzita, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Společnost EPS biotechnology, s.r.o. působí jako subdodavatel kvalifikovaného biotechnologického servisu. Spolupráce těchto výzkumných týmů zajišťuje vysokou odbornost při řešení daných problematik. Tento vědecko-výzkumný projekt je financován programem na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II pod záštitou Ministerstva kultury.
Mikrobiální konsorcia a jejich dominantní činitelé jsou izolováni z odebraných vzorků půdy, hroznů, moštů (po odkalení, z kalů) a z rozkvašených a dokvášejících vín původem z vytipovaných lokalit. Jednotlivé izoláty jsou podrobeny biochemickým testům, jejichž vyhodnocením jsou získána data o růstové dynamice na spektru vybraných cukrů. S podporou molekulárně biologických metod následně dochází k jejich identifikaci a zařazení do sbírky mikroorganismů, která poslouží jako materiálová základna pro realizaci sekundární úrovně analýz. Jedním z hlavních projektových výstupů bude informační systém, propojující získané poznatky o jednotlivých mikrobiálních činitelích s údaji o zdrojových lokalitách.

PODPORA PROJEKTU

Podpora projektu:
Finanční podpora z účelových výdajů Ministerstva kultury.
Registrační číslo projektu:
DG16P02R017
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA