TVINK
 
Technologická selekce vinařských kvasinek pro tuzemské vinařství
pomocí vyvinutého testovacího systému.
Selekce technologicky zdatných kmenů vinařských kvasinek bude založena na požadavcích na biologického činitele ve vinařské technologii. Tyto požadavky budou sloužit jako základní kámen pro vývoj testovacího systému. Tento systém umožní monitoring vinifikačního procesu a tím bude fungovat jako nástroj pro výběr technologicky výhodných kmenů vinařských kvasinek. Sledování dynamiky jednotlivých parametrů procesu vinifikace - obsahu alkoholu, produkce CO2 a sacharizace umožní přesnou technologickou charakterizaci použitého kmene vinařské kvasinky.
Vývoj konstrukce a následné ověření funkčnosti testovacího systému bude prováděno v součinnosti s Vinařstvím Jakubík (Invertis 2010 - řízená vinifikace pomocí monitoringu produkce CO2), kterého zde bude využito jednak z hlediska odborné konzultace během testování a následně bude využito výrobních kapacit vinařství pro ověření získaných dat týkajících se sledovaných kmenů kvasinek.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:
Technologická selekce vinařských kvasinek pro
tuzemské vinařské technologie
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010083
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA