TVINK

Technologická selekce vinařských kvasinek pro tuzemské vinařství pomocí vyvinutého testovacího systému.

Vývoj komplexního a univerzálně aplikovatelného testovacího systému pro získávání technologicky nejvhodnějších nově izolovaných kmenů vinařských kvasinek z Čech a Moravy.

Selekce technologicky zdatných kmenů vinařských kvasinek bude založena na  požadavcích na biologického činitele ve vinařské technologii. Tyto požadavky budou sloužit jako základní kámen pro vývoj testovacího systému. Tento systém umožní monitoring vinifikačního procesu a tím bude fungovat jako nástroj pro výběr technologicky výhodných kmenů vinařských kvasinek. Sledování dynamiky jednotlivých parametrů procesu vinifikace - obsahu alkoholu, produkce CO2 a sacharizace umožní přesnou technologickou charakterizaci použitého kmene vinařské kvasinky.
Vývoj konstrukce a následné ověření funkčnosti testovacího systému bude prováděno v součinnosti s Vinařstvím Jakubík (Invertis 2010 - řízená vinifikace pomocí monitoringu produkce CO2), kterého zde bude využito jednak z hlediska odborné konzultace během testování a následně bude využito výrobních kapacit vinařství pro ověření získaných dat týkajících se sledovaných kmenů kvasinek.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:
Technologická selekce vinařských kvasinek pro tuzemské vinařské technologie
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010083
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA