ReVit
 
Výzkum a vývoj přírodních preparátů pro ochranu rostlin a podporu
jejich vitality.
Ošetřování rostlin formou aplikace různých přípravků představuje významnou součást zemědělské výroby, v současné době je však patrný sílící tlak spotřebitelů i institucí na snižování spotřeby syntetických preparátů. V rámci testování bude komplexně sledován vliv přípravků nejen na obranyschopnost a výnos rostlin, ale i na diverzitu mikrobiální populace kolonizující rostlinu a přilehlý substrát, jakožto prvek s významným vlivem na vitalitu rostliny. Na realizaci projektu se podílí Ústav biotechnologie Vysoké školy chemicko - technologické v Praze, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o a EPS biotechnology, s.r.o.

Informace o realizaci třetí etapy

V současné době probíhá závěrečná fáze rozsáhlého monitoringu vlivu experimentálních přípravků na stav rostlin révy a vlastností mikrobiomu rostlin a přilehlého substrátu. Během projektu se podařilo zachytit sezóny s výrazně odlišnými klimatickými profily (sucho a horko × chladno a vlhko). Získaná data jsou díky tomu kromě prosté komparace účinnosti preparátů hodnotná zejména v kontextu současných obav z klimatické změny a rostoucích extrémů ve výkyvech počasí.
Obrázek 1: Metabolická mapa testovací lokality. Barva znázorňuje míru využití substrátů (1-32) společenstvím mikroorganismů ve vzorcích 1-12.

PODPORA PROJEKTU

Projekt je podporován v rámci programu Epsilon, podprogram 3 – životní prostředí: Projekt TH04030109 / Výzkum a vývoj pomocných látek pro výživu a vitalitu rostlin je řešen s finanční podporou TA ČR
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA