ReVit

Výzkum a vývoj přírodních preparátů pro ochranu rostlin a podporu jejich vitality.

Cílem projektu je vývoj a testování přírodních přípravků na podporu výživy, vitality a obranyschopnosti rostlin, především vinné révy.

Ošetřování rostlin formou aplikace různých přípravků představuje významnou součást zemědělské výroby, v současné době je však patrný sílící tlak spotřebitelů i institucí na snižování spotřeby syntetických preparátů. V rámci testování bude komplexně sledován vliv přípravků nejen na obranyschopnost a výnos rostlin, ale i na diverzitu mikrobiální populace kolonizující rostlinu a přilehlý substrát, jakožto prvek s významným vlivem na vitalitu rostliny. Na realizaci projektu se podílí Ústav biotechnologie Vysoké školy chemicko - technologické v Praze, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o a EPS biotechnology, s.r.o.

PODPORA PROJEKTU

Projekt je podporován v rámci programu Epsilon, podprogram 3 – životní prostředí: Projekt TH04030109 / Výzkum a vývoj pomocných látek pro výživu a vitalitu rostlin je řešen s finanční podporou TA ČR
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA