POREM

Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren

Cílem projektu POREM je demonstrovat vhodnost aplikace inovativních nízko-nákladových technologií pro zlepšení vlastností půd s nízkým obsahem organických látek a umožnit efektivnější péči o půdy v polopouštních oblastech. Konkrétně se projekt zaměřuje na zdůraznění využitelnosti drůbežího hnoje přepracovaného dle evropského patentu EP 1314710. Jedná se o novou technologii svým významem přesahující běžné hnojení, která novým způsobem využívá drůbeží hnůj.

Projekt demonstruje zlepšení vlastností degradovaných půd pomocí aplikace bioaktivátoru POREM, vyrobeného přepracováním drůbežího hnoje. Porovnávány jsou výsledky pilotních testů ze tří typů degradovaných půd: semiaridní půdy v regionech Murcia (Španělsko) a Apulie (Itálie) a vyčerpané půdy/úhory v Česku v okolí Uherského Hradiště. Projekt si klade za cíl podpořit obecné povědomí o popsané technologii pořádáním technických seminářů a workshopů. K tomuto účelu budou v průběhu celého projektu využívána všechna dostupná informační média s působností na místní, národní i evropské úrovni. K zásadním úkolům projektu patří 1) poskytnut veřejné správě dostatek relevantních informací pro optimalizaci legislativních předpisů a norem týkajících se obnovy půdy, 2) podílet se na uvádění těchto norem do praxe a 3) najít a zapojit všechny relevantní zainteresované strany a propojit společenské, environmentální i ekonomické aspekty pro podporu aktivního zlepšování vlastností půd.
Výzkumný tým projektu POREM:

Gruppo Soldano S.R.L.
Itálie

EPS biotechnology, s.r.o.
Česká republika

ASTRA Innovazione e sviluppo – agenzia per la sperimentazione technologica e la ricerca agroambientale srl
Itálie

Centro de edafologia y biologia Aplicada del Segura CSIC
Španělsko

Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Itálie

MICRONADIR SL
Španělsko

PODPORA PROJEKTU

Podpora projektu:
LIFE Environment and Recource Efficiency project application
Akronym
LIFE POREM
Registrační číslo projektu:
LIFE17 ENV/IT/000333
web projektu (EN)
logo projektu
ukázat projekt VINTER
VINTER
ukázat projekt KONSOR
KONSOR
ukázat projekt VINIFER
VINIFER
ukázat projekt RYBY
RYBY
ukázat projekt SNIP
SNIP
ukázat projekt LOWINE
LOWINE
ukázat projekt STERIL
STERIL
ukázat projekt BČOV
BČOV
ukázat projekt VMSČV
VMSČV
ukázat projekt TVINK
TVINK
ukázat projekt PESTICIDY
PESTICIDY
ukázat projekt NAKI
NAKI
ukázat projekt AGRISED
AGRISED
ukázat projekt REVIT
REVIT
ukázat projekt POREM
POREM
ukázat projekt NNP5
NNP5
ukázat projekt NOS
NOS
ukázat projekt NAVINO
NAVINO

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ   BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA