POREM
 
Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na
přepracování hnoje z drůbežáren
Projekt demonstruje zlepšení vlastností degradovaných půd pomocí aplikace bioaktivátoru POREM, vyrobeného přepracováním drůbežího hnoje. Porovnávány jsou výsledky pilotních testů ze tří typů degradovaných půd: semiaridní půdy v regionech Murcia (Španělsko) a Apulie (Itálie) a vyčerpané půdy/úhory v Česku v okolí Uherského Hradiště. Projekt si klade za cíl podpořit obecné povědomí o popsané technologii pořádáním technických seminářů a workshopů. K tomuto účelu budou v průběhu celého projektu využívána všechna dostupná informační média s působností na místní, národní i evropské úrovni. K zásadním úkolům projektu patří 1) poskytnut veřejné správě dostatek relevantních informací pro optimalizaci legislativních předpisů a norem týkajících se obnovy půdy, 2) podílet se na uvádění těchto norem do praxe a 3) najít a zapojit všechny relevantní zainteresované strany a propojit společenské, environmentální i ekonomické aspekty pro podporu aktivního zlepšování vlastností půd.
Výzkumný tým projektu POREM:
 
Gruppo Soldano S.R.L.
Itálie
 
EPS biotechnology, s.r.o.
Česká republika
 
ASTRA Innovazione e sviluppo – agenzia per la sperimentazione technologica e la
ricerca agroambientale srl
Itálie
 
Centro de edafologia y biologia Aplicada del Segura CSIC
Španělsko
 
Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile
Itálie
 
MICRONADIR SL
Španělsko

PODPORA PROJEKTU

Podpora projektu:
LIFE Environment and Recource Efficiency project
application
Akronym
LIFE POREM
Registrační číslo
projektu:
LIFE17 ENV/IT/000333
web projektu (EN)
logo projektu
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL
MIKROPIVO
NEWSEC
SIKOČ
FERIN

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA