NEOENO
 
Vývoj enologických preparátů nové generace
Konkrétně se jedná o kombinované preparáty založené na saccharomycetních nebo nesaccharomycetních kvasinkách, které tvoří tzv. biologický člen a smektitu, který podporuje činnost kvasinek během fermentace a po jejím ukončení pomáhá výsledný produkt stabilizovat.
 
Druhá myšlenková linie vychází ze skutečnosti, že pro dosažení komplexního charakteru produktu, je zapotřebí součinnost tří technologicky významných skupin mikroorganismů – nesaccharomycetních kvasinek, saccharomycetních kvasinek a mléčných bakterií. V průběhu projektu bude připravena technologie komplexního vzorkování a získání technologicky významných mikroorganismů z vybraných matric, stanovení intervalu jejich postupné aplikace během fermentace.
 
Třetí myšlenková linie je věnována aplikování principu cirkulární ekonomie při získávání a výrobě podpůrných enologických preparátů, které jsou určeny pro zvýšená fyz.-chemické stability produktu a jako zdroj komplexní výživy v úvodu fermentace.

PODPORA PROJEKTU

Operační program:
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
Aplikace VII - s účinnou spoluprácí
Název projektu:
Enologické preparáty nové generace
Registrační číslo
projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019980
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
VINTER
KONSOR
VINIFER
RYBY
SNIP
LOWINE
STERIL
BČOV
VMSČV
TVINK
PESTICIDY
NAKI
AGRISED
REVIT
POREM
NNP5
NOS
NAVINO
NEOENO
STIMUL

EPS biotechnology, s.r.o.
web EPS
kde jsme
zavolejte
mapa webu

UKONČENÉ PROJEKTY
ANAREM   ǀ   CARRIER   ǀ   Elektřina   ǀ   Techtool   ǀ   Sanační modul   ǀ   Denitrifikace   ǀ  BioSurfaktant   ǀ   Odsiřování   ǀ   Inokulum   ǀ   Trvalá Prosperita   ǀ   EUREKA